Nález č. 95/1994 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Krupky k zajištění pořádku při hospodaření s byty v majetku města

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-95
Částka 32/1994
Platnost od 24.05.1994
Účinnost od 24.05.1994
Judikát Pl. ÚS 29/93
Aktuální znění 24.05.1994

95

NÁLEZ

Ústavního soudu České republiky

Jménem České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v plénu dne 5. dubna 1994 o návrhu přednosty Okresního úřadu v Teplicích na zrušení obecně závazné vyhlášky města Krupky k zajištění pořádku při hospodaření s byty v majetku města
takto:


Vyhláška města Krupky k zajištění pořádku při hospodaření s byty v majetku města, přijatá Městským zastupitelstvem v Krupce dne 25. ledna 1993, se zrušuje dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.


Předseda Ústavního soudu České republiky:
JUDr. Kessler v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 24.05.1994 Aktuální znění (exportováno 10.07.2020 09:05)
0. 24.05.1994 Vyhlášené znění