Nález č. 93/1994 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. dubna 1994 ve věci návrhu na částečné zrušení obecně závazné vyhlášky obce Bludov, kterou byl přijat Domovní řád

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-93
Částka 32/1994
Platnost od 24.05.1994
Účinnost od 24.05.1994
Judikát Pl. ÚS 14/93
Aktuální znění 24.05.1994

93

NÁLEZ

Ústavního soudu České republiky

Jménem České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v plénu dne 5. dubna 1994 o návrhu přednosty Okresního úřadu v Šumperku na částečné zrušení obecně závazné vyhlášky obce Bludov, kterou byl přijat "Domovní řád",
takto:


Ustanovení článku 7 odst. 2 a článku 8 obecně závazné vyhlášky obce Bludov ze dne 2. září 1992, kterou byl přijat "Domovní řád", se zrušují dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.


Předseda Ústavního soudu České republiky:
JUDr. Kessler v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 24.05.1994 Aktuální znění (exportováno 15.08.2020 10:04)
0. 24.05.1994 Vyhlášené znění