Nález č. 92/1994 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mostu k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě Mostě

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-92
Částka 32/1994
Platnost od 24.05.1994
Účinnost od 24.05.1994
Judikát Pl. ÚS 8/93
Aktuální znění 24.05.1994

92

NÁLEZ

Ústavního soudu České republiky

Jménem České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v plénu dne 5. dubna 1994 o návrhu přednosty Okresního úřadu v Mostě na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mostu k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě Mostě
takto:


Vyhláška města Mostu k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě Mostě, přijatá Městským zastupitelstvem v Mostě dne 22. prosince 1992, se zrušuje dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.


Předseda Ústavního soudu České republiky:
JUDr. Kessler v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 24.05.1994 Aktuální znění (exportováno 25.09.2020 20:22)
0. 24.05.1994 Vyhlášené znění