Vyhláška č. 197/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-197
Částka 61/1994
Platnost od 27.10.1994
Účinnost od 27.10.1994
Zrušeno k 01.01.2007 (262/2006 Sb.)
Minulé znění 27.10.1994 - 31.12.2006

197

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 23. září 1994,

kterou se mění vyhláška Ministerstva školství č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 126 odst. 3 zákoníku práce:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školství č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., se mění takto:

§ 14 se vypouští.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Vodička v. r.

Souvislosti

Mění
140/1968 Sb. Vyhláška ministerstva školství o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání
Je zrušen předpisem
262/2006 Sb. Zákoník práce
Je odkazován z
262/2006 Sb. Zákoník práce
Odkazuje na
140/1968 Sb. Vyhláška ministerstva školství o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 27.10.1994 - 31.12.2006
0. 27.10.1994 Vyhlášené znění