Nález č. 179/1994 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 23. srpna 1994 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Olomouce ze dne 13. března 1991 o úpravě podmínek prodeje, rozšiřování a provozování předmětů pornografického a erotického charakteru ve městě Olomouci

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-179
Částka 58/1994
Platnost od 28.09.1994
Účinnost od 28.09.1994
Judikát Pl. ÚS 47/93
Aktuální znění 28.09.1994

179

NÁLEZ

Ústavního soudu České republiky

Jménem České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v plénu dne 23. srpna 1994 o návrhu přednosty Okresního úřadu v Olomouci na zrušení vyhlášky města Olomouce ze dne 13. března 1991 o úpravě podmínek prodeje, rozšiřování a provozování předmětů pornografického a erotického charakteru ve městě Olomouci
takto:


Vyhláška města Olomouce o úpravě podmínek prodeje, rozšiřování a provozování předmětů pornografického a erotického charakteru ve městě Olomouci ze dne 13. března 1991 se zrušuje dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.


Předseda Ústavního soudu České republiky:
JUDr. Kessler v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.09.1994 Aktuální znění (exportováno 28.10.2020 00:52)
0. 28.09.1994 Vyhlášené znění