Nález č. 141/1994 Sb.Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 14. června 1994 ve věci návrhu na zrušení bodu e) obecně závazné vyhlášky obce Karlštejn o poplatku ze vstupného na hrad přijaté dne 19. února 1991

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-141
Částka 45/1994
Platnost od 15.07.1994
Účinnost od 15.07.1994
Judikát Pl. ÚS 20/93
Aktuální znění 20.07.1994

141

NÁLEZ

Ústavního soudu České republiky

Jménem České republiky

Ústavní soud České republiky rozhodl v plénu dne 14. června 1994 o návrhu přednosty Okresního úřadu v Berouně na zrušení bodu e) obecně závazné vyhlášky obce Karlštejn, o poplatku ze vstupného na hrad, přijaté dne 19. února 1991,
takto:


Ve vyhlášce obce Karlštejn o místních poplatcích ze dne 19. února 1991 se ruší dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů České republiky v bodě e) ustanovení ve znění:

"Sazba poplatku ze vstupného na hrad Karlštejn Kčs 2,- z jedné vstupenky.

Poplatek je splatný 15 dnů po uplynutí čtvrtletí každého roku."


Předseda Ústavního soudu České republiky:
JUDr. Kessler v. r.

Práva na připojení odlišného stanoviska se svým jménem k rozhodnutí podle § 14 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, využil soudce JUDr. Vladimír Paul.

Souvislosti

Je měněn
r1/c48/1994 Sb. Redakční sdělení o doplnění nálezu Ústavního soudu České republiky č. 141/1994 Sb.
Je odkazován z
278/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části č. 6/1993 Sb., o České národní bance
r1/c48/1994 Sb. Redakční sdělení o doplnění nálezu Ústavního soudu České republiky č. 141/1994 Sb.
Odkazuje na
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 20.07.1994 r1/c48/1994 Sb. Aktuální znění (exportováno 14.08.2020 22:19)
1. 15.07.1994 - 19.07.1994
0. 15.07.1994 Vyhlášené znění