Oznámení č. o2/c83/1993 Sb.Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele s platností od 1. ledna 1994

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-c83-o2
Částka 83/1993
Platnost od 31.12.1993
Účinnost od 01.01.1994
Aktuální znění 01.01.1994

Ministerstvo financí

vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 281/69 810/1993 ze dne 7. prosince 1993, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele s platností od 1. ledna 1994.

Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji.

Do doby jeho uveřejnění lze do opatření nahlédnout na ministerstvu financí, Letenská 15, PSČ 118 10 Praha 1-Malá Strana

Souvislosti

Mění
o1/c106/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
Odkazuje na
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1994 Aktuální znění (exportováno 27.01.2020 01:29)
0. 31.12.1993 Vyhlášené znění