Vyhláška č. 74/1993 Sb.Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 390/1992 Sb., o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-74
Částka 21/1993
Platnost od 19.02.1993
Účinnost od 19.02.1993
Zrušeno k 19.07.2000 (201/2000 Sb.)
Minulé znění 19.02.1993 - 18.07.2000

74

VYHLÁŠKA

ministerstva hospodářství

ze dne 5. února 1993,

kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 390/1992 Sb., o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic

Ministerstvo hospodářství stanoví podle § 5 odst. 3 a 6 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb.:


Čl. I

Příloha k vyhlášce federálního ministerstva spojů č. 390/1992 Sb., o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic, se doplňuje takto:

v odstavci 3 označeném "Třída B" se připojuje text označený písmenem d) tohoto znění:

"d) Základy elektrotechniky a radiotechniky, řešení obvodů přijímačů a vysílačů, typy antén a jejich použití, základy šíření elektromagnetických vln, měření v radiotechnice a bezpečnostní předpisy.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Doc. Ing. Dyba CSc. v. r.

Souvislosti

Mění
390/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic
Je zrušen předpisem
201/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby
Je odkazován z
201/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby
Odkazuje na
390/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic
110/1964 Sb. Zákon o telekomunikacích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 19.02.1993 - 18.07.2000
0. 19.02.1993 Vyhlášené znění