Sdělení č. 329/1993 Sb.Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání ujednání mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu Zadní Zvonková - Schůneben, o zřízení předsunutého pohraničního odbavovacího českého stanoviště na hraničním přechodu Přední Výtoň - Guglwald, o zřízení předsunutého rakouského pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu Poštorná - Reintal a o zřízení předsunutého rakouského pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu Hnanice - Mitterretzbach

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-329
Částka 82/1993
Platnost od 31.12.1993
Účinnost od 01.11.1993
Aktuální znění 01.11.1993

329

SDĚLENÍ

ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. září 1993 byla ve Vídni podepsána tato ujednání:

Ujednání podle článku 2 odst. 4 Dohody ze dne 17. června 1991 mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční silniční a vodní dopravě o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu Zadní Zvonková-Schöneben,

Ujednání podle článku 2 odst. 4 Dohody ze dne 17. června 1991 mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě o zřízení předsunutého pohraničního odbavovacího českého stanoviště na hraničním přechodu Přední Výtoň - Guglwald,

Ujednání podle článku 2 odst. 4 Dohody ze dne 17. června 1991 mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě o zřízení předsunutého rakouského pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu Poštorná-Reintal,

Ujednání podle článku 2 odst. 4 Dohody ze dne 17. června 1991 mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě o zřízení předsunutého rakouského pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu Hnanice-Mitterretzbach.

Ujednání vstoupila v platnost na základě svých článků 3 odst. 1 dnem 1. listopadu 1993.

Do textů ujednání je možné nahlédnout na ministerstvu zahraničních věcí a Generálním ředitelství cel ministerstva financí.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
29/2008 Sb. m. s. Ujednání podle článku 2 odst. 4 Dohody o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou
Je odkazován z
29/2008 Sb. m. s. Ujednání podle článku 2 odst. 4 Dohody o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.11.1993 Aktuální znění (exportováno 26.02.2020 21:14)
0. 01.11.1993 Vyhlášené znění