Zákon č. 217/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-217
Částka 53/1993
Platnost od 13.08.1993
Účinnost od 13.08.1993
Aktuální znění 13.08.1993

217

ZÁKON

ze dne 10. července 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, se mění a doplňuje takto:

1. § 18 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Výkup vratných obalů nemůže výrobce nebo dodavatel zboží vázat na nákup zboží. Množství vykupovaných vratných obalů nesmí být výrobcem ani dodavatelem omezeno.".

2. V § 20 se vypouští odstavec 2. Současně se zrušuje označení odstavce 1.


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Souvislosti

Mění
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele
Je odkazován z
34/1996 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Odkazuje na
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 13.08.1993 Aktuální znění (exportováno 06.04.2020 13:37)
0. 13.08.1993 Vyhlášené znění