Rozhodnutí č. 144/1993 Sb.Rozhodnutí prezidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-144
Částka 39/1993
Platnost od 20.05.1993
Účinnost od 04.06.1993
Aktuální znění 04.06.1993

144

ROZHODNUTÍ

prezidenta republiky

ze dne 28. dubna 1993

o sjednávání mezinárodních smluv


Na základě zmocnění, daného mi ustanovením čl. 63 odst. 1 písm. b) ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, vydávám s výhradou jiného rozhodnutí v jednotlivých případech toto

rozhodnutí:

přenáším

a) sjednávání a schvalování mezinárodních smluv dvoustranných a mezinárodních smluv mnohostranných, které nevyžadují souhlas Parlamentu, přístup k nim a jejich přijetí, na vládu,

b) sjednávání a schvalování mezinárodních smluv dvoustranných a mezinárodních smluv mnohostranných, které svým významem nepřesahují rámec působnosti ústředních orgánů státní správy, přístup k nim a jejich přijetí, na člena vlády, pověřeného řízením příslušného ministerstva nebo jiného ústředního orgánu státní správy.


Havel v. r.

Klaus v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
1/1993 Sb. Ústava České republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 04.06.1993 Aktuální znění (exportováno 17.02.2020 07:42)
0. 20.05.1993 Vyhlášené znění