Oznámení č. 423/1992 Sb.Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o Předpisu L 8 Letová způsobilost letadel - Mezinárodní požadavky ICAO

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-423
Částka 83/1992
Platnost od 21.08.1992
Účinnost od 01.01.1993
Aktuální znění 01.01.1993

423

Federální ministerstvo dopravy

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady (orgány) podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění pozdějších předpisů výnos ze dne 8. června 1992 č. j. 17 038/92-220, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva dopravy č.j. 17 198/73-20 ze dne 19. června 1973 o Předpisu L 8 Letová způsobilost letadel - Mezinárodní požadavky ICAO (reg. v částce 40/1973 Sb.), ve znění výnosu č.j. 19 684/83-20 ze dne 12. října 1983 (reg. v částce 4/1984 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy a u Státní letecké inspekce.

Distribucí výnosu je pověřeno Řízení letového provozu.

Souvislosti

Mění
o1/c40/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
47/1956 Sb. Zákon o civilním letectví (letecký zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1993 Aktuální znění (exportováno 28.05.2020 06:40)
0. 21.08.1992 Vyhlášené znění