Oznámení č. 200/1992 Sb.Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-200
Částka 40/1992
Platnost od 13.05.1992
Vyhlášené znění 13.05.1992

200

Ministerstvo průmyslu České republiky

vydalo podle § 17 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 306/1991 Sb., v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky výnos č. 3/1992 ze dne 16. dubna 1992, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č. 4/1982, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie, ve znění výnosů FMEP č. 2/1985 a č. 1/1987 a výnosu FMHSE č. 1/1990.

Výnos nabývá účinnosti dnem 13. května 1992.

Do výnosu je možno nahlédnout na ministerstvu průmyslu České republiky, na ředitelstvích státních podniků a jiných organizací přímo řízených ministerstvem.

Souvislosti

Je odkazován z
430/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn
Odkazuje na
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (1988-2011)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 13.05.1992 Vyhlášené znění