Oznámení č. o1/c94/1991 Sb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-c94-o1
Částka 94/1991
Platnost od 03.12.1991
Účinnost od 03.12.1991
Aktuální znění 03.12.1991

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

oznamuje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, a § 12 odst. 1 vyhlášky č. 16/1991 Sb., o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně, byla u něj uložena od 1. října 1991 do 31. října 1991 tato kolektivní smlouva vyššího stupně:

Vyšší kolektivní smlouva na rok 1991 uzavřená dne 10. 10. 1991 mezi

Odborovým svazem zaměstnanců dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

a

Svazem zaměstnavatelů v dopravě.

Souvislosti

Provádí předpis
16/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání
Odkazuje na
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 03.12.1991 Aktuální znění (exportováno 02.12.2020 07:48)
0. 03.12.1991 Vyhlášené znění