Oznámení č. o2/c56/1991 Sb.Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo nákup některých výrobků samostatně hospodařícími rolníky za ceny bez daně z obratu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-c56-o2
Částka 56/1991
Platnost od 31.07.1991
Účinnost od 15.07.1991
Aktuální znění 01.04.1992

Federální ministerstvo financí

vydalo podle § 18 a § 19 odst. 1 zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění zákona č. 107/1990 Sb., opatření č. j. XIII/1 - 16 050/91 ze dne 2. července 1991, kterým stanovilo nákup některých výrobků samostatně hospodařícími rolníky za ceny bez daně z obratu.

Opatření nabývá účinnosti dnem 15. července 1991.

Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji a v Cenovém věstníku.

Do opatření lze nahlédnout na federálním ministerstvu financí, ministerstvu financí České republiky, ministerstvu financí Slovenské republiky a na všech finančních a daňových ředitelstvích a finančních a daňových úřadech.

Federální ministerstvo financí vydalo podle § 18 a § 19 odst. 1 zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění zákona č. 107/1990 Sb., opatření č. j. XIII/1 - 9 419/92 ze dne 13. 3. 1992, kterým se mění opatření federálního ministerstva financí č. j. XIII/1 - 16 050/91 ze dne 2. 7. 1991 (reg. v částce 56/1991 Sb.) o nákupu některých výrobků samostatně hospodařícími rolníky za ceny bez daně z obratu. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1992. Bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji a v Cenovém věstníku. Do opatření lze nahlédnout na federálním ministerstvu financí, ministerstvu financí ČR, ministerstvu financí SR a na všech finančních a daňových ředitelstvích a úřadech.

Souvislosti

Provádí předpis
73/1952 Sb. Zákon o dani z obratu
Je měněn
o3/c37/1992 Sb. Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění opatření o nákupu některých výrobků samostatně hospodařícími rolníky za ceny bez daně z obratu
Odkazuje na
73/1952 Sb. Zákon o dani z obratu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.04.1992 o3/c37/1992 Sb. Aktuální znění (exportováno 21.10.2020 20:15)
1. 15.07.1991 - 31.03.1992
0. 15.07.1991 Vyhlášené znění