Oznámení č. o1/c54/1991 Sb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-c54-o1
Částka 54/1991
Platnost od 31.07.1991
Účinnost od 31.07.1991
Aktuální znění 31.07.1991

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

oznamuje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, a § 12 odst. 1 vyhlášky č. 16/1991 Sb., o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně, byly u něj uloženy od 1. května 1991 do 31. května 1991 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1. Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě na rok 1991 pro odvětví hornictví, geologie a naftového průmyslu uzavřené dne 30. 1. 1991 mezi

Federálním odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie, naftového průmyslu

a

Svazem podniků a akciových společností důlního průmyslu, nyní Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu.

2. Odvětvová kolektivní smlouva na rok 1991 uzavřená mezi

Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy Čech a Moravy

a

Českomoravskou agrární unií.

3. Dodatek č. 1 svazové kolektivní smlouvy na rok 1991 pro odvětví kovoprůmyslu uzavřené dne 27. 2. 1991 mezi

Českou komorou Československého odborového svazu pracovníků kovoprůmyslu

a

Svazem průmyslu České republiky.

4. Kolektivní smlouva uzavřená mezi

Federálním odborovým svazem pracovníků Čs. armády

a

Svazem státních podniků a akciových společností resortu FMO.

Souvislosti

Provádí předpis
16/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání
Odkazuje na
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 31.07.1991 Aktuální znění (exportováno 09.08.2020 14:03)
0. 31.07.1991 Vyhlášené znění