Oznámení č. o1/c43/1991 Sb.Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-c43-o1
Částka 43/1991
Platnost od 14.06.1991
Účinnost od 14.06.1991
Aktuální znění 14.06.1991

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

oznamuje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, a § 12 odst. 1 vyhlášky č. 16/1991 Sb., o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně, byly u něj uloženy od 1. dubna 1991 do 30. dubna 1991 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1. Oborová kolektivní smlouva na rok 1991 za obor investorsko-inženýrských činností uzavřená mezi Odborovým svazem Stavba a Asociací zaměstnavatelů pracovníků investičního rozvoje.

2. Odvětvová kolektivní smlouva na rok 1991 uzavřená mezi Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice - sekce lesního hospodářství a Svazem zaměstnavatelů v lesním hospodářství v České republice.

3. Kolektivní smlouva na rok 1991 uzavřená mezi Federálním odborovým svazem chemie a příbuzných odvětví a Svazem průmyslu České republiky, Odvětvovým svazem chemického průmyslu České republiky.

4. Kolektivní smlouva na rok 1991 uzavřená mezi Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu a Sdružením podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu.

5. Dodatek k odvětvové kolektivní smlouvě uzavřené dne 8. 2. 1991 na rok 1991 pro odvětví vodovodů a kanalizací mezi Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice a Svazem zaměstnavatelů vodního hospodářství.

6. Změna vyšší kolektivní smlouvy uzavřené dne 6. 3. 1991 na rok 1991 mezi Českomoravským odborovým svazem pracovníků služeb a Svazem drobné výroby, řemesel a služeb.

Souvislosti

Provádí předpis
16/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání
Odkazuje na
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 14.06.1991 Aktuální znění (exportováno 24.02.2020 04:19)
0. 14.06.1991 Vyhlášené znění