Usnesení č. o1/c36/1991 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-c36-o1
Částka 36/1991
Platnost od 24.05.1991
Účinnost od 24.05.1991
Aktuální znění 24.05.1991

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

USNESENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 18. dubna 1991

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

Předsednictvo České národní rady po projednání návrhu ministra vnitra České republiky na provedení nových voleb podle § 56 zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, vyhlašuje nové volby do obecních zastupitelstev v obcích:

obecokres
KřečoviceBenešov
ZářičíKroměříž
KrakovecRakovník
VšehrdyChomutov

a stanoví den jejich konání na sobotu 8. června 1991, s tím, že zákonné lhůty pro přípravu voleb mohou být přiměřeně zkráceny podle harmonogramu uvedeného v příloze tohoto usnesení.

Burešová v. r.

Příloha k usnesení předsednictva ČNR

HARMONOGRAM úkolů a lhůt k novému provedení voleb podle § 56 zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

lhůtaúkol
26.4.obecní rada (starosta) stanoví počet členů zastupitelstva
 starosta jmenuje zapisovatele volebních komisí
 obecní rada (starosta) stanoví volební okrsky a volební místnosti
 obecní úřad vyloží seznamy voličů a způsobem v místě obvyklým o tom občany vyrozumí; je zahájeno námitkové řízení
 obecní úřad vyhlásí způsobem v místě obvyklým dobu a místo konání voleb
3.5.volební strany podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva
 volební strany delegují členy a náhradníky do volebních komisí
8.5.starosta svolá první zasedání místní volební komise
17.5.místní volební komise zaregistrují platné kandidátní listiny
 obecní rada (starosta) doplní podle potřeby počet členů okrskových volebních komisí
 starosta svolá první zasedání okrskových volebních komisí
 začíná volební kampaň; obecní úřad vyhradí veřejnou plochu k vylepování plakátů ve volební kampani
3.6.starosta zajistí dodání hlasovacích lístků voličům
4.6.kandidáti se mohou písemně vzdát své kandidatury
 zmocněnci volebních stran mohou odvolat kandidaturu kandidáta
 končí volební kampaň
7.6.obecní úřad uzavře seznamy voličů
8.6.proběhnou volby do zastupitelstva v obci

Souvislosti

Odkazuje na
368/1990 Sb. Zákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 24.05.1991 Aktuální znění (exportováno 09.08.2020 16:27)
0. 24.05.1991 Vyhlášené znění