Redakční oznámení č. r1/c17/1991 Sb.Redakční sdělení o opravě chyby

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-c17-r1
Částka 17/1991
Platnost od 01.03.1991
Účinnost od 01.03.1991
Aktuální znění 01.03.1991

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyby

v zákonu č. 404/1990 Sb., o státních vyznamenáních České a Slovenské Federativní Republiky, v českém i slovenském vydání

V příloze č. 5 článek 2 odst. správně zní:

(2) Při udělení medaile se zároveň s ní odevzdá vyznamenanému číslovaná listina.“.

Redakce

Souvislosti

Mění
404/1990 Sb. Zákon o státních vyznamenáních České a Slovenské Federativní Republiky
Odkazuje na
404/1990 Sb. Zákon o státních vyznamenáních České a Slovenské Federativní Republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.03.1991 Aktuální znění (exportováno 18.02.2020 16:32)
0. 01.03.1991 Vyhlášené znění