Oznámení č. 71/1991 Sb.Oznámenie Štátnej arbitráže Slovenskej republiky o vydání výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov Štátnej arbitráže Slovenskej republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-71
Částka 14/1991
Platnost od 01.03.1991
Vyhlášené znění 01.03.1991

71

Štátna arbitráž Slovenskej republiky

vydala na základe § 123 ods. 2 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Odborového zväzu pracovníkov justície a hospodárskej arbitráže výnos z 28. 1. 1991 č. 17/1991, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov štátnej arbitráže Slovenskej republiky.

Tento výnos sa vzťahuje na štátnych arbitrov Štátnej arbitráže Slovenskej republiky. Ustanovuje sa ním postup a hranica platov námestníka hlavného arbitra, predsedu kolégia, predsedov senátov a štátnych arbitrov. Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov.

Možno doň nazrieť na Štátnej arbitráži Slovenskej republiky.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 01.03.1991 Vyhlášené znění