Ústavní zákon č. 481/1991 Sb.Ústavní zákon České národní rady, kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-481
Částka 93/1991
Platnost od 29.11.1991
Účinnost od 01.01.1992
Zrušeno k 01.07.1993 (166/1993 Sb.)
Minulé znění 01.01.1992 - 30.06.1993

481

ÚSTAVNÍ ZÁKON

České národní rady

ze dne 7. listopadu 1991,

kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:


Čl. I

Zřizuje se Nejvyšší kontrolní úřad České republiky jako kontrolní orgán, nezávislý na vládě, jejích orgánech a ústředních orgánech státní správy. Podrobnosti stanoví zákon.


Čl. II

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
166/1993 Sb. Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
Je odkazován z
166/1993 Sb. Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1992 - 30.06.1993
0. 29.11.1991 Vyhlášené znění