Vyhláška č. 470/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb. a vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/1991 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-470
Částka 91/1991
Platnost od 22.11.1991
Účinnost od 22.11.1991
Aktuální znění 22.11.1991

470

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 5. listopadu 1991,

kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb. a vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/1991 Sb.

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 123 odst. 1 písm. a) zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 3/1991 Sb.:


Čl. I

Ustanovení § 14 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb. a vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/1991 Sb., zní:

"§ 14

Směrný růst mezd pro rozpočtové a příspěvkové organizace na čtvrté čtvrtletí roku 1991 činí 29 %.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Miller v. r.

Souvislosti

Mění
145/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací
Je odkazován z
48/1995 Sb. Nařízení vlády o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
221/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášek federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb., č. 359/1991 Sb., č. 470/1991 Sb. a č. 532/1991 Sb.
Odkazuje na
145/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 22.11.1991 Aktuální znění (exportováno 25.11.2020 08:55)
0. 22.11.1991 Vyhlášené znění