Oznámení č. 36/1991 Sb.Oznámení Státní banky československé o vydání výnosu o Bankovním informačním systému

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-36
Částka 7/1991
Platnost od 01.02.1991
Vyhlášené znění 01.02.1991

36

Státní banka československá

vydala podle § 16 písm. f) zákona č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé, výnos ze dne 27. prosince 1990 č. 2/1991, o Bankovním informačním systému.

Výnos se vztahuje na Státní banku československou, banky a spořitelny a na jiné osoby, které vykonávají na základě povolení některé činnosti příslušející bankám a spořitelnám; upravuje vytváření, provozování, využívání, rozvoj a řízení Bankovního informačního systému a vymezuje práva a povinnosti bank a jiných osob s tím související.

Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Výnos byl uveřejněn ve Věstníku Státní banky československé, částka 1/1991. Lze do něj nahlédnout ve všech organizačních jednotkách Státní banky československé.

Souvislosti

Provádí předpis
130/1989 Sb. Zákon o Státní bance československé
Odkazuje na
130/1989 Sb. Zákon o Státní bance československé

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 01.02.1991 Vyhlášené znění