Oznámení č. 203/1991 Sb.Oznámenie Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa Úprava Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky o zaradení zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-203
Částka 40/1991
Platnost od 30.05.1991
Účinnost od 30.05.1991
Aktuální znění 30.05.1991

203

Ministerstvo priemyslu Slovenskej republiky

po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Federálnym odborovým zväzom pracovníkov chemického priemyslu podľa ustanovenia § 17 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení vydalo výnos č. 1 /1991-E zo dňa 7. marca 1991, ktorým sa dopĺňa úprava Ministerstva priemyslu SSR č. 1/1979-E z 1. februára 1979 o zaradení zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia v znení neskorších predpisov.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Do výnosu možno nahliadnuť na Ministerstve priemyslu Slovenskej republiky a na útvaroch personálnej práce a ekonomiky práce a miezd organizácií rezortu.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.05.1991 Aktuální znění (exportováno 13.08.2020 17:10)
0. 30.05.1991 Vyhlášené znění