Vyhláška č. 121/1991 Sb.Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení plavby prvního českého parníku Bohemia

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-121
Částka 24/1991
Platnost od 29.03.1991
Účinnost od 15.04.1991
Aktuální znění 15.04.1991

121

VYHLÁŠKA

Státní banky československé

ze dne 12. března 1991

o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení plavby prvního českého parníku Bohemia

Státní banka československá vyhlašuje podle § 16 písm. d) zákona č. 130/1989 Sb., o Státní bance československé:


§ 1

(1) U příležitosti zahájení plavby prvního českého parníku Bohemia se vydávají pamětní stříbrné padesátikoruny (dále jen "padesátikoruna").

(2) Padesátikoruna se razí ze slitiny obsahující 700 dílů stříbra a 300 dílů mědi. Hmotnost padesátikoruny je 7 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr padesátikoruny je 27 mm, její hrana je vroubkovaná.

§ 2

(1) Na líci padesátikoruny je uprostřed státní znak České a Slovenské Federativní Republiky a okolo něho v neuzavřeném opisu je název státu "ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA". Pod státním znakem je v jednom řádku označení hodnoty "50 Kčs".

(2) Na rubu padesátikoruny je uprostřed zobrazen parník Bohemia podle dobové kresby. Nad ním v opisu je jeho jméno "BOHEMIA". Pod ním je třemi vlnovkami znázorněna tekoucí řeka. Pod vlnovkami vlevo jsou v jednom řádku letopočty "1841 - 1991", vpravo je umístěna kotva s lanem. Autorem návrhu padesátikoruny je akademický sochař Ladislav Kozák. Iniciály jeho jména "LK" jsou umístěny vpravo vedle kotvy při okraji mince.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 1991.


Předseda Státní banky československé:

Ing. Tošovský v. r.


Souvislosti

Provádí předpis
130/1989 Sb. Zákon o Státní bance československé
Je odkazován z
142/2000 Sb. Vyhláška České národní banky o ukončení platnosti pamětních stříbrných mincí vydaných Státní bankou československou
Odkazuje na
130/1989 Sb. Zákon o Státní bance československé

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 15.04.1991 Aktuální znění (exportováno 17.02.2020 10:31)
0. 29.03.1991 Vyhlášené znění