Vyhláška č. 100/1991 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb., vyhlášky č. 39/1988 Sb. a vyhlášky č. 315/1990 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-100
Částka 21/1991
Platnost od 25.03.1991
Účinnost od 01.04.1991
Aktuální znění 01.04.1991

100

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva spojů

ze dne 5. března 1991,

kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb., vyhlášky č. 39/1988 Sb. a vyhlášky č. 315/1990 Sb.

Federální ministerstvo spojů v dohodě s Československým rozhlasem a Československou televizí stanoví podle § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb., vyhlášky č. 39/1988 Sb. a vyhlášky č. 315/ 1990 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 druhé větě se částka 10 Kčs nahrazuje částkou 20 Kčs a částka 25 Kčs nahrazuje částkou 50 Kčs.

2. Poznámka č. 3) se vypouští.

3. V § 5 odst. 3 druhá věta zní: "Nelze-li dobu neoprávněného užívání přijímače zjistit, je účastník povinen zaplatit paušální náhradu ve výši 720 Kčs za rozhlasový a 1 800 Kčs za televizní přijímač.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1991.


Ministr:
Prof. ing. Petrík CSc. v. r.

Souvislosti

Mění
51/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád
Je odkazován z
252/1994 Sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích
Odkazuje na
51/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád
110/1964 Sb. Zákon o telekomunikacích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.1991 Aktuální znění (exportováno 17.06.2021 11:43)
0. 25.03.1991 Vyhlášené znění