Rozhodnutí č. o1/c10/1990 Sb.Rozhodnutí prezidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 16. února 1990

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-c10-o1
Částka 10/1990
Platnost od 20.02.1990
Účinnost od 20.02.1990
Aktuální znění 20.02.1990

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

Rozhodnutí

prezidenta

Československé socialistické republiky

o amnestii ze dne 16. února 1990

V zájmu posílení záruk demokracie, veřejného klidu a pořádku využívám práva daného mi Ústavou a vyhlašuji tuto
amnestii:

Nařizuji, aby nebylo zahajováno, a pokud bylo zahájeno, aby bylo zastaveno trestní stíhání a aby nebylo konáno řízení o přečinu proti osobám, které

a) si bez povolení opatřily nebo přechovávají zbraň hromadně účinnou nebo součástky, jichž je k užití takové zbraně nezbytně třeba, nebo hromadily a opatřovaly si zbraně, střelivo nebo výbušiny a dopustily se tak trestného činu nedovoleného ozbrojování podle § 185 odst. 1 tr. zák.,

b) si bez povolení vyrobily, opatřily nebo přechovávají střelnou zbraň a dopustily se tak přečinu podle § 6 písm. b) zákona č. 150/1969 Sb., o přečinech,

jestliže takové zbraně, součástky, střelivo nebo výbušiny samy dobrovolně odevzdaly po 1. lednu 1990 nebo tak učiní do 1. března 1990.

V. Havel v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
150/1969 Sb. Zákon o přečinech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 20.02.1990 Aktuální znění (exportováno 22.09.2020 16:23)
0. 20.02.1990 Vyhlášené znění