Vyhláška č. 587/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva hospodářství o zrušení vyhlášky federálního ministerstva paliv a energetiky č. 140/1983 Sb., o hospodaření s elektřinou vyrobenou v malých vodních elektrárnách

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-587
Částka 98/1990
Platnost od 29.12.1990
Účinnost od 29.12.1990
Aktuální znění 29.12.1990

587

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva hospodářství

ze dne 5. prosince 1990

o zrušení vyhlášky federálního ministerstva paliv a energetiky č. 140/1983 Sb., o hospodaření s elektřinou vyrobenou v malých vodních elektrárnách

Federální ministerstvo hospodářství stanoví podle § 14 odst. 3 a § 18 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon):


§ 1

Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 140/1983 Sb., o hospodaření s elektřinou vyrobenou v malých vodních elektrárnách.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Dlouhý CSc. v. r.

Souvislosti

Ruší
140/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o hospodaření s elektřinou vyrobenou v malých vodních elektrárnách
Odkazuje na
140/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o hospodaření s elektřinou vyrobenou v malých vodních elektrárnách
79/1957 Sb. Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 29.12.1990 Aktuální znění (exportováno 27.10.2020 22:23)
0. 29.12.1990 Vyhlášené znění