Oznámení č. 539/1990 Sb.Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu o předklinickém zkoušení a klinickém hodnocení léčiv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-539
Částka 87/1990
Platnost od 21.12.1990
Účinnost od 21.12.1990
Zrušeno k 01.01.1998 (79/1997 Sb.)
Minulé znění 21.12.1990 - 31.12.1997

539

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

vydalo podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, výnos ze dne 20. listopadu 1990 č. j. LS-721-7. 11. 1990 o předklinickém zkoušení a klinickém hodnocení léčiv.

Výnos upravuje jednotný postup pro provádění předklinického zkoušení a klinického a farmaceutického hodnocení léčiv, které předchází registraci nového léčiva před jeho uvedením do oběhu a používání. Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Výnos bude uveřejněn ve Věstníku ministerstva zdravotnictví České republiky a lze do něj nahlédnout v ústavech národního zdraví.

Výnos je možno za úhradu zakoupit na ministerstvu zdravotnictví České republiky.

Souvislosti

Provádí předpis
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
Je zrušen předpisem
79/1997 Sb. Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
Je odkazován z
269/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
402/2000 Sb. Úplné znění zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 149/2000 Sb.
79/1997 Sb. Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
42/1994 Sb. Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem
468/1991 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Odkazuje na
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 21.12.1990 - 31.12.1997
0. 21.12.1990 Vyhlášené znění