Oznámení č. 513/1990 Sb.Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-513
Částka 83/1990
Platnost od 17.12.1990
Účinnost od 01.01.1991
Aktuální znění 01.01.1991

513

Federální ministerstvo obrany

vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a po projednání s ústředním výborem Federálního odborového svazu pracovníků Československé armády výnos č. 7 ze dne 14. listopadu 1990, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 18. prosince 1986 č.j. 12900-FS/5-1986 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 6/1987 Sb.).

Výnosem se přejímají opatření z vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 269/1990 Sb., o zjednodušení úpravy odměňování dělníků, obchodně provozních a technickohospodářských pracovníků. Výnos se vztahuje na technickohospodářské pracovníky v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva obrany.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991, je zveřejněn ve Sborníku výnosů FMO ročník 1990 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu obrany.

Souvislosti

Mění
o5/c6/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Je odkazován z
223/1992 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
Odkazuje na
269/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zjednodušení úpravy odměňování dělníků, obchodně provozních a technickohospodářských pracovníků
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1991 Aktuální znění (exportováno 05.12.2020 06:18)
0. 17.12.1990 Vyhlášené znění