Oznámení č. 462/1990 Sb.Oznámení ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu o pracovní pohotovosti

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-462
Částka 76/1990
Platnost od 30.10.1990
Účinnost od 01.11.1990
Aktuální znění 01.11.1990

462

Ministerstvo výstavby a stavebnictví České republiky vydalo podle § 95 odst. 2 a § 123 odst. 1 písm. a) zákoníku práce (úplné znění č. 52/1989 Sb.) v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky výnos č. 4/1990 z 25. října 1990 o pracovní pohotovosti.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1990 a vztahuje se na pracovníky organizací se sídlem na území České republiky, které jsou v působnosti ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky, na pracovníky organizací místního stavebnictví v působnosti národních výborů v České republice a na tyto organizace.

Výnos byl uveřejněn ve Zpravodaji MVS ČR, částka 23/1990 a lze do něj nahlédnout na tomto ministerstvu a ve všech organizacích v jeho působnosti.

Souvislosti

Odkazuje na
52/1989 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.11.1990 Aktuální znění (exportováno 03.12.2020 04:24)
0. 30.10.1990 Vyhlášené znění