Oznámení č. 433/1990 Sb.Oznámení ministerstva kultury České republiky o vydání výnosu o úpravě délky doby ve které lze v organizacích řízených ministerstvem kultury České republiky a v organizacích odvětví kultury spravovaných národními výbory poskytovat pracovníkům náhradní volno za práci přesčas

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-433
Částka 73/1990
Platnost od 25.10.1990
Účinnost od 25.10.1990
Aktuální znění 25.10.1990

433

Ministerstvo kultury České republiky

vydalo podle § 123 odst. 2 a § 116 odst. 3 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem financí, cen a mezd České republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků umění, kultury a společenských organizací výnos ze dne 18. května 1990 č.j. 6 414/90-V/3 o úpravě délky doby ve které lze v organizacích řízených ministerstvem kultury České republiky a v organizacích odvětví kultury spravovaných národními výbory poskytovat pracovníkům náhradní volno za práci přesčas.

Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Lze do něj nahlédnout na ministerstvu kultury České republiky.

Souvislosti

Odkazuje na
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 25.10.1990 Aktuální znění (exportováno 05.12.2020 01:24)
0. 25.10.1990 Vyhlášené znění