Oznámení č. 414/1990 Sb.Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů pro některé pracovníky dopravy, u nichž častá změna místa výkonu práce vyplývá ze zvláštní povahy povolání

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-414
Částka 70/1990
Platnost od 11.10.1990
Účinnost od 11.10.1990
Aktuální znění 11.10.1990

414

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce (úplné znění č. 52/1989 Sb.) v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s Ústředím odborového sdružení železničářů a Odborovým svazem pracovníků vodní dopravy výnos č. j. 19 438/1990-320 ze dne 10. září 1990, kterým se mění a doplňuje výnos č. 6 006/1986-03 ze dne 24. června 1986 o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů pro některé pracovníky dopravy, u nichž častá změna místa výkonu práce vyplývá ze zvláštní povahy povolání (reg. v částce 18/1986 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy a bude publikován ve Věstníku dopravy.

Souvislosti

Mění
o4/c18/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Je odkazován z
201/1998 Sb. Zákon o cestovních náhradách (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
119/1992 Sb. Zákon o cestovních náhradách
Odkazuje na
52/1989 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 11.10.1990 Aktuální znění (exportováno 20.02.2020 20:15)
0. 11.10.1990 Vyhlášené znění