Nařízení vlády č. 349/1990 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o změnách v organizaci Vysoké školy múzických umění v Bratislavě

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-349
Částka 56/1990
Platnost od 28.08.1990
Účinnost od 28.08.1990
Aktuální znění 28.08.1990

349

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 14. června 1990

o změnách v organizaci Vysoké školy múzických umění v Bratislavě

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 5 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách:


§ 1

Na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě se zrušuje Divadelní fakulta.

§ 2

Na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě se zřizují

a) Činoherní a loutkářská fakulta,

b) Televizní a filmová fakulta.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Čalfa v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
39/1980 Sb. Zákon o vysokých školách
Odkazuje na
172/1990 Sb. Zákon o vysokých školách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.08.1990 Aktuální znění (exportováno 02.12.2020 10:31)
0. 28.08.1990 Vyhlášené znění