Vyhláška č. 318/1990 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-318
Částka 50/1990
Platnost od 31.07.1990
Účinnost od 31.07.1990
Aktuální znění 31.07.1990

318

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky

ze dne 12. června 1990,

kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 11 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:


Čl. I

Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče, se mění takto:

V § 5 se vypouští odstavec 2.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Prof. MUDr. Klener DrSc. v. r.

Souvislosti

Mění
42/1966 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví o poskytování léčebně preventivní péče
Je odkazován z
79/1995 Sb. Zákon o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
295/1993 Sb. Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
487/1991 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče, ve znění vyhlášek ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 131/1988 Sb. a č. 61/1990 Sb. a vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 318/1990 Sb.
Odkazuje na
42/1966 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví o poskytování léčebně preventivní péče
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 31.07.1990 Aktuální znění (exportováno 14.08.2020 07:07)
0. 31.07.1990 Vyhlášené znění