Nařízení vlády č. 282/1990 Sb.Nařízení vlády Československé federativní republiky o změně v organizaci vysokých škol uměleckého směru

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-282
Částka 45/1990
Platnost od 09.07.1990
Účinnost od 09.07.1990
Aktuální znění 09.07.1990

282

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé federativní republiky

ze dne 9. dubna 1990

o změně v organizaci vysokých škol uměleckého směru

Vláda Československé federativní republiky nařizuje podle § 5 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách:


§ 1

Na Janáčkově akademii múzických umění v Brně se zřizuje fakulta hudební a fakulta divadelní se sídlem v Brně.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Čalfa v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
39/1980 Sb. Zákon o vysokých školách
Odkazuje na
172/1990 Sb. Zákon o vysokých školách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 09.07.1990 Aktuální znění (exportováno 25.01.2021 02:37)
0. 09.07.1990 Vyhlášené znění