Opatření č. 248/1990 Sb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-248
Částka 41/1990
Platnost od 18.06.1990
Účinnost od 18.06.1990
Zrušeno k 01.01.2021 (51/2020 Sb.)
Aktuální znění 18.06.1990 - 31.12.2020

248

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 18. června 1990,

kterým se mění zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, se mění takto:

V § 9 bod 5 zní:

"5. Okres Zlín;".


Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Šafařík v. r.
Pithart v. r.

Souvislosti

Mění
36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu
Je zrušen předpisem
51/2020 Sb. Zákon o územně správním členění státu
Je odkazován z
51/2020 Sb. Zákon o územně správním členění státu
564/2002 Sb. Vyhláška o stanovení území okresů ČR a území obvodů hlavního města Prahy
33/1996 Sb. Zákon České národní rady o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
108/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů
436/1991 Sb. Zákon České národní rady o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky
98/1991 Sb. Zákon České národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České republice
Odkazuje na
143/1968 Sb. Ústavní zákon o československé federaci
36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 18.06.1990 - 31.12.2020 Aktuální znění (exportováno 31.05.2020 00:34)
0. 18.06.1990 Vyhlášené znění