Oznámení č. 242/1990 Sb.Oznámenie Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky o vydaní výnosu o vymedzení oprávnenia finančných správ a národných výborov pre odpúsťanie penále

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-242
Částka 39/1990
Platnost od 15.06.1990
Účinnost od 15.06.1990
Aktuální znění 15.06.1990

242

Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej republiky

vydalo podľa ustanovenia § 17 ods. 4 nariadenia vlády ČSSR č. 208/1989 Zb. o finančnom hospodárení štátnych podnikov a niektorých ďalších socialistických organizácií výnos z 10. mája 1990 pod č. 659/1990 o vymedzení oprávnenia finančných správ a národných výborov pre odpúšťanie penále.

Výnosom sa zamedzuje tvrdosť a nezrovnalosť, ktorá vzniká pri nedodržaní ustanovení o tvorbe a používaní podnikových fondov.

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia tohto oznámenia v Zbierke zákonov a možno doň nazrieť na Ministerstve financií, cien a miezd Slovenskej republiky, krajských finančných správach, Finančnej správe hl. mesta Slovenskej republiky Bratislavy, krajských národných výboroch, Národnom výbore hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Výnos bude uverejnený vo Finančnom spravodajcovi.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 15.06.1990 Aktuální znění (exportováno 25.01.2021 01:13)
0. 15.06.1990 Vyhlášené znění