Oznámení č. 188/1990 Sb.Oznámení ministerstva financí, cen a mezd České republiky o vydání výnosu o odměňování odborných a administrativních pracovníků České státní spořitelny

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-188
Částka 33/1990
Platnost od 18.05.1990
Účinnost od 01.06.1990
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Minulé znění 01.06.1990 - 15.01.1992

188

Ministerstvo financí, cen a mezd České republiky

vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 188/1988 Sb. (úplné znění č. 52/1989 Sb.), v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a Odborovým svazem pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví výnos ze dne 11. května 1990 č. j. 103/9 801/1990 o odměňování odborných a administrativních pracovníků České státní spořitelny.

Tímto výnosem se upravuje odměňování odborných a administrativních pracovníků České státní spořitelny v organizačních jednotkách tohoto peněžního ústavu, kromě technickohospodářských pracovníků výpočetní techniky.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. června 1990 a bude publikován ve Finančním zpravodaji.

Do výnosu lze nahlédnout na ministerstvu financí, cen a mezd České republiky a ve všech organizačních jednotkách České státní spořitelny.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
1/1992 Sb. Zákon o mzdě (1992-2006)
Je odkazován z
54/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, jak vyplývá z pozdějších změn
1/1992 Sb. Zákon o mzdě (1992-2006)
Odkazuje na
52/1989 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.06.1990 - 15.01.1992
0. 18.05.1990 Vyhlášené znění