Vyhláška č. 140/1990 Sb.Vyhláška ministerstva průmyslu České republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky č. 67/1971 Sb., o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-140
Částka 27/1990
Platnost od 28.04.1990
Účinnost od 28.04.1990
Aktuální znění 28.04.1990

140

VYHLÁŠKA

ministerstva průmyslu České republiky

ze dne 2. března 1990,

kterou se zrušuje vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky č. 67/1971 Sb., o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů

Ministerstvo průmyslu České republiky stanoví podle § 1 zákona č. 272/1949 Sb., o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty:


§ 1

Zrušuje se vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky č. 67/1971 Sb., o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Hojer CSc. v. r.

Souvislosti

Ruší
67/1971 Sb. Vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů
Odkazuje na
67/1971 Sb. Vyhláška ministra průmyslu České socialistické republiky o zřizování tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskových strojů
272/1949 Sb. Zákon o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.04.1990 Aktuální znění (exportováno 27.09.2020 00:51)
0. 28.04.1990 Vyhlášené znění