Ústavní zákon č. 101/1990 Sb.Ústavní zákon o změně názvu Československé federativní republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-101
Částka 21/1990
Platnost od 23.04.1990
Účinnost od 23.04.1990
Aktuální znění 23.04.1990

101

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 20. dubna 1990

o změně názvu Československé federativní republiky

Federální shromáždění Československé federativní republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:


Čl. I

Název "Československá federativní republika" se mění na "Česká a Slovenská Federativní Republika" v jazyce českém a "Česká a Slovenská Federatívna Republika" v jazyce slovenském; obě znění jsou rovnocenná.

Čl. II

Pokud je v dosavadních ústavních a jiných zákonech uveden název "Československá federativní republika", rozumí se tím název státu podle tohoto zákona.

Čl. III

Zrušuje se ústavní zákon č. 81/1990 Sb., o změně názvu Československé socialistické republiky.


Čl. IV

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Souvislosti

Mění
141/1961 Sb. Trestní řád
Ruší
81/1990 Sb. Ústavní zákon o změně názvu Československé socialistické republiky
Je odkazován z
493/1992 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňují ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a některé další ústavní zákony
331/1992 Sb. Branný zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
211/1992 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů
105/1991 Sb. Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
103/1991 Sb. Ústavní zákon o československé federaci (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
309/1990 Sb. Branný zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
228/1990 Sb. Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Odkazuje na
81/1990 Sb. Ústavní zákon o změně názvu Československé socialistické republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 23.04.1990 Aktuální znění (exportováno 26.11.2020 11:23)
0. 23.04.1990 Vyhlášené znění