Oznámení č. o2/c35/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-c35-o2
Částka 35/1989
Platnost od 28.12.1989
Účinnost od 01.12.1989
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Minulé znění 01.12.1989 - 15.01.1992

Ministerstvo výstavby a stavebnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem financí, cen a mezd České socialistické republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot výnos č. 1/1989 ze dne 22. listopadu 1989 o odměňování pracovníků ve společných podnicích stavební výroby se zahraniční majetkovou účastí.

Výnos, který nabyl účinnosti dnem 1. prosince 1989, se vztahuje na společné podniky stavební výroby se zahraniční majetkovou účastí založené v působnosti ministerstva. Výnos byl zaslán všem podnikům stavební výroby a působnosti ministerstva přímo, je uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva, výstavby a stavebnictví ČSR, částka 24/1989 a lze do něj nahlédnout na tomto ministerstvu a na organizacích stavební výroby v jeho působnosti.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
1/1992 Sb. Zákon o mzdě (1992-2006)
Odkazuje na
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.12.1989 - 15.01.1992
0. 01.12.1989 Vyhlášené znění