Oznámení č. o4/c29/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-c29-o4
Částka 29/1989
Platnost od 27.11.1989
Účinnost od 01.01.1990
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Minulé znění 01.01.1990 - 15.01.1992

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 123 odst. 1 písm. a) zákoníku práce (úplné znění č. 52/1989 Sb.) v dohodě s Ústřední radou odborů výnos ze dne 10. října 1989 č. j. 22-10932-5119 pro úpravu poskytování mzdových preferencí.

Výnos upravuje podmínky pro poskytování mzdových preferencí v socialistických organizacích a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990. Dnem účinnosti tohoto výnosu se zrušují:

1. Výnos federálního ministerstva spojů ze dne 24. 9. 1982 č. j. 9 058/1982-PaM o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům spojů (reg. v částce 36/1982 Sb.).

2. Výnos federálního ministerstva spojů ze dne 10. 10. 1985 č. j. 9 039/85-53 o poskytování příplatku ke mzdě pracovníkům v místech s extrémně nepříznivými pracovními nebo ztíženými životními podmínkami (reg. v částce 33/1985 Sb.) s výjimkou ustanovení § 1 až 3, § 4 písm. a), § 5 až 7 a přílohy č. 1 odst. 1, které upravují poskytování příplatku v místech zařazených do I. a II. kategorie míst vymezeného území pohraničí podle usnesení vlády České socialistické republiky č. 12 1970 Ú. v. ČSR k realizaci nástrojů k zabezpečení oblastní proporcionality.

3. Výnos federálního ministerstva národní obrany č. 3/1987 ze dne 30. 12. 1987 o poskytování jednorázových odměn dělníkům o. p. Vojenské stavby v působnosti federálního ministerstva národní obrany v souvislosti s návratem ze základní (náhradní) vojenské služby (reg. v částce 1/1988 Sb.).

4. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 29. ledna 1985 č. j. 51-15378-5119, 240185 o zvláštních odměnách pracovníků na stavbách jaderných elektráren (reg. v částce 8/1985 Sb.).

5. Výnos federálního ministerstva paliv a energetiky č. 2/1985 o poskytování odměn vybraným pracovníkům, kteří pracují na společensky významných stavbách odloučeně od rodin (reg. v částce 13/1985 Sb.).

6. Výnos federálního ministerstva hutnictví a strojírenství č. 9/1971 o mzdovém zvýhodnění dělníků pracujících v provozech strojírenské metalurgie (reg. v částce 7/1972 Sb.).

7. Výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 2/1976 o mzdovém zvýhodnění dělníků vybraných povolání ve strojírenských organizacích na území hl. m. Prahy, ve znění výnosu federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 8/1979 (reg. v částce 33/1976 Sb. a částce 6/1980 Sb.).

8. Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 3/1976 o poskytování zvláštních čtvrtletních odměn dělníkům vybraných povolání ve strojírenských organizacích na území hl. m. Prahy (reg. v částce 1/1977 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 3/1977 (reg. v částce 26/1977 Sb.).

9. Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 4/1977 o poskytování stabilizačního příspěvku dělníkům vybraných hutnických a strojírenských profesí po skončení základní vojenské služby, ve znění výnosu federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 4/1979 (reg. v částce 3/1978 Sb. a částce 16/1979 Sb.).

10. Výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 5/1979 o poskytování stabilizačního příspěvku dělníkům vybraných hutnických a strojírenských profesí po skončení základní vojenské služby (reg. v částce 12/1979 Sb.).

11. Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 5/1979 o mzdovém zvýhodnění dělníků vybraných povolání ve strojírenských organizacích na území hl. m. SSR Bratislavy (reg. v částce 7/1980 Sb.).

12. Výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 7/1979 o mzdovém zvýhodnění dělnických povolání ve vybraných strojírenských organizacích na území hl. m. SSR Bratislavy (reg. v částce 25/1979 Sb.).

13. Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 8/1980 o poskytování stabilizačních odměn dělníkům povolání samotář, ve znění výnosu federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 4/1983 (reg. v částce 1/1981 Sb. a v částce 23/1383 Sb.).

14. Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 2/1982 o poskytování stabilizačních odměn v provozech s nepřetržitými pracovními režimy, ve znění výnosu federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 5/1983 (reg. v částce 3/1983 Sb. a v částce 23/1983 Sb.).

15. Výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 2/1982 o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům v provozech s nepřetržitými pracovními režimy, ve znění výnosu federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 3/1983 (reg. v částce 14/1982 Sb. a v částce 30/1983 Sb.).

16. Výnos federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č. 2/1982 o poskytování stabilizačních odměn v provozech s nepřetržitými pracovními režimy (reg. v částce 17/1982 Sb.).

17. Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 3/1984, federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 4/1984 a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č. 1/1984 o poskytování stabilizačních odměn dělníkům vybraných povolání a pracovišť (reg. v částce 11/1985 Sb.).

18. Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 1/1985 o poskytování odměn vybraným pracovníkům, kteří pracují odloučeně od rodiny na společensky významných stavbách (reg. v částce 33/1985 Sb.).

19. Výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 1/1985 o poskytování odměn pracovníkům, kteří pracují na společensky významných stavbách (reg. v částce 13/1985 Sb.).

20. Výnos federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č. 1/1985 o poskytování odměn vybraným pracovníkům, kteří pracují odloučeně od rodiny na společensky významných stavbách (reg. v částce 16/1985 Sb.).

21. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 9. 11. 1984 č. j. 9000-FS/5-1984 o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům vybraných povolání v organizacích s polygrafickou výrobou na území hlavního města Prahy v působnosti federálního ministerstva národní obrany, ve znění výnosu federálního ministerstva národní obrany č. 16/1988 ze dne 8. 12. 1988 (reg. v částce 7/1985 Sb. a 47/1988 Sb.).

22. Směrnice federálního ministerstva národní obrany ze dne 29. 1. 1980 č. j. 12614-81/5. odd.-1979 pro poskytování mzdového zvýhodnění dělníkům vybraných povolání v národním podniku Naše vojsko, tiskárna.

23. Výnos federálního ministerstva národní obrany o poskytování odměn vybraným pracovníkům oborového podniku Vojenské stavby, kteří pracují odloučeně od rodiny na společensky významných stavbách, č. j. 9360 ze dne 8. 5. 1985, ve znění výnosu č. 4/1987 ze dne 30. 12. 1987 (reg. v částce 25/1985 Sb.).

24. Výnos federálního ministerstva národní obrany o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům úzkoprofilových povolání ve stavební výrobě v oborovém podniku Vojenské stavby v působnosti federálního ministerstva národní obrany - č. j. 2805-FS/5-1985 ze dne 10. 9. 1985, ve znění výnosu č. 8/1988 a výnosu č. 18/1988 ze dne 8. 12. 1988 (reg. v částce 11/1986 Sb., 17/1988 Sb. a 47/1988 Sb.).

25. Výnos č. 1/1982 ministerstva průmyslu ČSR o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům v provozech s nepřetržitými pracovními režimy (reg. v částce 21/1982 Sb.).

26. Výnos č. 2/1984 ministerstva průmyslu ČSR o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům vybraných povolání v organizacích polygrafického průmyslu na území hlavního města Prahy (reg. v částce 20/1984 Sb.).

27. Výnos č. 4/1986 ministerstva průmyslu ČSR ze dne 5. 3. 1986 o poskytování odměn v organizacích TOK průmyslu v souvislostí s návratem z vojenské základní (náhradní) služby a po uplynutí období péče o dítě (reg. v částce 13/1986 Sb.).

28. Výnos č. 1/1987 ministerstva průmyslu ČSR o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům ve vícesměnných pracovních režimech na vybraných pracovištích TOK průmyslu (reg. v částce 16/1987 Sb.).

29. Výnos č. 2/1985 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 29. 4. 1985 o poskytování odměn vybraným pracovníkům, kteří pracují odloučeně od rodin na společensky významných stavbách (reg. v částce 24/1985 Sb.), ve znění výnosu č. 2/1987 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 25. 9. 1987 (reg. v částce 1/1988 Sb.).

30. Výnos č. 3/1985 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 17. 6. 1985 o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům úzkoprofilových povolání ve stavebnictví (reg. v částce 24/1985 Sb.), ve znění výnosu č. 4/1987 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 1. 12. 1987 (reg. v částce 1/1988 Sb.).

31. Výnos č. 3/1987 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 25. 9. 1987 o poskytování jednorázových odměn dělníkům v souvislosti s návratem ze základní (náhradní) vojenské služby (reg. v částce 1/1988 Sb.).

32. Výnos č. 3/1982 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 19. 8. 1982 o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům v nepřetržitých provozech (reg. v částce 7/1985 Sb.).

33. Směrnice č. 5/1981 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 31. 8. 1981 o mzdovém zvýhodnění pracovníků na společensky významných stavbách (reg. v částce 11/1982 Sb.).

34. Výnos ministerstva zemědělství a výživy ČSR ze dne 23. 2. 1983 č. j. 255/83-224 o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům v nepřetržitých provozech v organizacích potravinářského průmyslu.

35. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR ze dne 29. 6. 1982 č. j. 38071/295/OELH 82 o mzdovém zvýhodnění pracovníků organizací Státních lesů zajišťujících úkoly spojené s obnovou lesních porostů (reg. v částce 21/1982 Sb.), ve znění výnosu ze dne 15. 7. 1983 č. j. 14343/1694/OELH/83 (reg. v částce 30/1983 Sb.) a výnosu ze dne 16. 2. 1987 č. j. 137/OELH/87.

36. Směrnice ministerstva vnitra ČSR č. j. MH/13-5970/1880/1984 o poskytování ročních stabilizačních odměn dělníkům ve vybraných úsecích služeb a prací pro obyvatelstvo v organizacích místního hospodářství řízených národními výbory (reg. v částce 20/1984 Sb.).

37. Výnos ministerstva vnitra ČSR č. j. SD/33-300/73 o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům silniční a městské dopravy a údržby silnic (reg. v částce 32/1973 Sb.).

38. Výnos ministerstva vnitra ČSR č. j. SD/33-892/78 o poskytování stabilizačních příplatků ve veřejné silniční a městskéhromadné dopravě (reg. v částce 9/1978 Sb.).

39. Výnos ministerstva vnitra ČSR č. j. SD/33-885/83 o poskytování stabilizačních odměn v městské hromadné dopravě na území hl. m. Prahy (reg. v částce 10/1983 Sb.), ve znění výnosu ministerstva vnitra ČSR č. j. SD/33-1704/87, kterým se doplňuje výnos č. j. SD/33-885/83 (reg. v částce 17/1987 Sb.).

40. Výnos ministerstva stavebnictví ČSR č. 4/1985 ze dne 17. června 1985 o poskytování jednorázových odměn dělníkům v organizacích místního stavebnictví v souvislosti s návratem ze základní (náhradní) vojenské služby (reg. v částce 24/1985 Sb.).

41. Výnos ministerstva obchodu ČSR ze dne 5 10. 1979 č. j. 3423/1979 o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům vybraných povolání v organizacích státního obchodu (reg. v částce 25/1979 Sb.).

42. Výnos ze dne 29. 12. 1986 č. 1/1987 Věstníku ministerstva obchodu ČSR o poskytování odměn pracovníkům vybraných povolání v organizacích státního obchodu v souvislosti s návratem z vojenské základní (náhradní) služby a po uplynutí období péče o dítě (reg. v částce 22/1987 Sb.).

43. Směrnice Českého svazu spotřebních družstev o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům vybraných povolání v organizacích spotřebního družstevnictví č. j. 510-X/79 ze dne 24. 10. 1979 (uveřejněná v částce 12/1979 Věst. ČSSD).

44. Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. 5. 1981 č. j. 10 468/81-V/3 o poskytování mzdové preference pracovníkům Paláce kultury v Praze (reg. v částce 23/1981 Sb.).

45. Výnos ministerstva kultury ČSR ze dne 20. 5. 1981 č. j. 10 469/81-V/3 o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům Paláce kultury v Praze (reg. v částce 23/1981 Sb.).

46. Směrnice Českého svazu spotřebních družstev o poskytování odměn pracovníkům vybraných povolání v organizacích spotřebního družstevnictví, v souvislosti s návratem z vojenské základní (náhradní) služby a po uplynutí období péče o dítě (č. 2/1987 Věst. ČSSD).

47. Instrukce č. 1/1983 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 9. 2. 1983 pro poskytování mimořádných odměn pracovníkům provádějícím speciální svářečské práce na stavbách jaderných elektráren.

48. Směrnice Českého svazu výrobních družstev ze dne 6. 3. 1984 o poskytování ročních stabilizačních odměn dělníkům ve vybraných úsecích služeb a prací pro obyvatelstvo ve výrobních družstvech (uveřejněné pod poř. č. 22 Věstníku Českého svazu výrobních družstev č. 7/1984 (reg. v částce 22/1984 Sb.).

49. Směrnice o mzdovém zvýhodnění pro členy stavebních družstev a výrobních družstev zajišťující služby ve vybraných oblastech pohraničí (Věstník Českého svazu výrobních družstev č. 7/67 poř. č. 20).

50. Úprava ministerstva průmyslu SSR č. 1/1985-E z 31. 12. 1985 o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům v nepřetržitých provozech v organizacích v působnosti ministerstva průmyslu SSR.

51. Úprava ministerstva průmyslu SSR č. 2 1986 E z 28. 1. 1986 o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům ve vícesměnných pracovních režimech na vybraných pracovištích textilního, oděvního a kožedělného průmyslu.

52. Úprava ministerstva průmyslu SSR č. 3/1986-E z 28. 3. 1986 o poskytování odměn dělníkům a dělnicím v organizacích textilního, oděvního a kožedělného průmyslu vracejících se z mateřské dovolené po uplynutí období péče o dítě a z vojenské základní (náhradní) služby.

53. Úprava ministerstva průmyslu SSR č. 5/1986-E z 30. 12. 1986 o poskytování stabilizačního příspěvku dělníkům vybraných profesí n. p. Strojmont Košice vracejících se po skončení základní vojenské služby do organizací.

54. Směrnice ministerstva stavebnictví SSR z 26. 2. 1982 o mzdovém zvýhodnění pracovníků na společensky významných stavbách.

55. Úprava č. 7 ministerstva stavebnictví SSR z 20. 5. 1985 o poskytování odměn vybraným pracovníkům, kteří pracují odloučeně od rodin na společensky významných stavbách.

56. Úprava č. 19 ministerstva stavebnictví SSR ze 17. 5. 1985 o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům nedostatkových povolání ve stavebnictví.

57. Úprava č. 22 ministerstva stavebnictví SSR z 18. 9. 1985 pro poskytování osobních odměn pracovníkům vykonávajícím speciální svářečské práce na stavbách jaderných elektráren a na stavbách tranzitních plynovodů.

58. Úprava č. 16 ministerstva stavebnictví SSR z 28. 9. 1987 o poskytování jednorázových odměn dělníkům v souvislosti s návratem ze základní (náhradní) vojenské služby.

59. Úprava ministerstva stavebnictví SSR z 20. 7. 1982 p poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům v nepřetržitých provozech.

60. Úprava ministerstva zemědělství a výživy SSR z 12. 11. 1982 č. 10 401/82-PS o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům v nepřetržitých provozech v organizacích potravinářského průmyslu.

61. Směrnice ministerstva vnitra SSR č. SD/697/73 z 5. 9. 1973 o poskytování stabilizačních odměn za odpracované roky pracovníkům podniků silniční a městské dopravy a organizací údržby cest (reg. v částce 37/1973 Sb.).

62. Úprava ministerstva vnitra SSR z 29. 7. 1978 č. SD-3288/78-4 o poskytování stabilizačních odměn v organizacích veřejné silniční a městské hromadné dopravy (reg. v částce 22/1978 Sb.).

63. Výnos ministerstva vnitra SSR z 10. 9. 1987 č. SD-3136/1987-4 o poskytování stabilizačních odměn v městské hromadné dopravě na území hl. města SSR Bratislavy (reg. v částce 18/1987 Sb.).

64. Úprava ministerstva vnitra SSR z 23. 9. 1986 č. MH-122/203/1986 o poskytování ročních stabilizačních odměn dělníkům organizací místního hospodářství, kteří poskytují služby obyvatelstvu (reg. v částce 25/1986 Sb. a uveřejněná v Provozním zpravodaji částka 11-12/87).

65. Úprava ministerstva obchodu SSR č. 17/1979 z 19. 9. 1979 o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům vybraných povolání v organizacích státního obchodu (Věstník ministerstva obchodu SSR č. 7/1979).

66. Výnos ministerstva obchodu SSR č. 3/1987 ze 7. 1. 1987 o poskytování zvláštních odměn pracovníkům vybraných povolání v organizacích státního obchodu v souvislosti s návratem do práce po skončení vojenské základní (náhradní) služby a po mateřské (další mateřské) dovolené (Věstník ministerstva obchodu SSR č. 2/1987).

67. Směrnice Slovenského svazu spotřebních družstev č. 5 ze dne 27. 9. 1979 o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům vybraných povolání na území hl. m. SSR Bratislavy (Věstník č. 3/1979).

68. Směrnice Slovenského svazu spotřebních družstev ze dne 26. 1. 1987 o poskytování zvláštních odměn pracovníkům vybraných povolání v organizacích spotřebního družstva v souvislosti s návratem z vojenské základní služby a po skončení mateřské (další mateřské) dovolené.

69. Úprava ministerstva lesního a vodního hospodářství SSR z 12. 8. 1981 č. j. 6954/1166/81-320 o mzdovém zvýhodnění pracovníků na výstavbu Soustav vodních děl Gabčíkovo-Nagymáros.

70. Směrnice Slovenského svazu výrobních družstev o poskytování ročních stabilizačních odměn ve vybraných úsecích služeb a prací pro obyvatelstvo ve výrobních družstvech (Věstník Slovenského svazu výrobních družstev č. 10/1984).

71. Směrnice Slovenského svazu výrobních družstev o poskytování odměn pracovníkům v textilním, oděvním a kožedělném odvětví výrobních družstev v souvislosti s návratem z vojenské základní služby a po uplynutí období péče o dítě (Věstník Slovenského svazu výrobních družstev č. 44/88).

Dnem 1. července 1990 se zrušují:

1. Výnos federálního ministerstva paliv a energetiky č. 2/1983 z 30. 6. 1983 o poskytování hornických stabilizačních odměn pracovníkům organizací uhelného, uranového a naftového průmyslu (reg. v částce 24/1983 Sb.).

2. Výnos federálního ministerstva paliv a energetiky č. 4/1978 (reg. v částce 32/1978 Sb.), ve znění výnosu č. 2/1979 (reg. v částce 29/1979 Sb.), č. 7/1982 (reg. v částce 24/1982 Sb.) a 3/1987 (reg. v částce 17/1987 Sb.) o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům vybraných povolání v odvětví energetiky a plynárenství.

3. Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 6/1983 o poskytování hornických stabilizačních odměn (reg. v částce 7/1984 Sb.).

4. Výnos ministerstva stavebnictví ČSR č. 1/1984 ze dne 20. 3. 1984 o poskytování hornických stabilizačních odměn v odvětví ministerstva stavebnictví ČSR (reg. v částce 19/1984 Sb.).

5. Výnos č. 1/1983 Českého geologického úřadu z 1. 12. 1983 SZ: 70/12:C/1219/83 o poskytování hornických stabilizačních odměn pracovníkům organizací v působnosti Českého geologického úřadu.

6. Výnos č. 32/1983 Českého báňského úřadu ze dne 27. 12. 1983 o poskytování hornických stabilizačních odměn pracovníkům Českého báňského úřadu (reg. v částce 22/1984 Sb.).

7. Směrnice č. 14 ministerstva stavebnictví SSR z 30. 5. 1985 o poskytování hornických stabilizačních odměn v organizacích ministerstva stavebnictví SSR.

8. Úprava Slovenského geologického úřadu č. 9/1984 o poskytování hornických stabilizačních odměn pracovníkům organizací v působnosti Slovenského geologického úřadu (reg. v částce 11/1984 Sb.).

9. Úprava Slovenského báňského úřadu č. 110/1984 o poskytování hornických stabilizačních odměn pracovníkům Slovenského báňského úřadu (reg. v částce 12/1984 Sb.).

Dnem 1. září 1990 se zrušuje výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 3. 8. 1982 č. j. 13 777/82-03 o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům železniční, vodní a letecké dopravy (reg. v částce 28/1982 Sb.).

Dnem 1. ledna 1991 se zrušuje výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. 3. 1981 č. j. 314-388/81-7204 o mzdovém zvýhodnění pracovníků na společensky významných stavbách (reg. v částce 17/1981 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 29. ledna 1985 č. j. 51-15377-5119 (reg. v částce 8/1985 Sb.).

Mzdové preference, na které vznikl pracovníkům nárok do 31. 12. 1989 podle dosavadních předpisů, se poskytnou za podmínek stanovených v dosavadních předpisech.

Výnos byl zaslán všem federálním i republikovým ústředním orgánům státní správy a krajským národním výborům, u nichž lze do něj nahlédnout.

Souvislosti

Mění
o15/c1/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c1/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c11/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o9/c33/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c33/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c25/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c24/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o10/c7/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c7/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o23/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c11/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c1/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c12/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o1/c1/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o4/c7/1972 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Je zrušen předpisem
1/1992 Sb. Zákon o mzdě (1992-2006)
Ruší
o2/c22/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c16/1987 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c25/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o14/c13/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c16/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c13/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c11/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o21/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o30/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o29/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c19/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c12/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o7/c11/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c7/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c24/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c10/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c3/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c36/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c28/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c21/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c21/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c17/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o4/c23/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o5/c17/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c7/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o6/c25/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o3/c25/1979 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c32/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c22/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c3/1978 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o5/c33/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o11/c37/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o13/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
52/1989 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
47/1988 Sb. Protokol o změnách a doplňcích Prováděcích předpisů k Dohodě o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy
17/1988 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 3/1987 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť
17/1987 Sb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a doplňa vyhláška Ministerstva kultúry a informácií č. 25/1967 Zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel v znení vyhlášky č. 156/1979 Zb.
8/1985 Sb. Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
10/1983 Sb. Usnesení předsednictva Federálního shromáždění o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 1 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
9/1978 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky o zrušení vyhlášky o soukromých ordinacích lékařů a dentistů a vyhlášky o sazbách za úkony prováděné v soukromých lékařských a dentistických ordinacích
37/1973 Sb. Zákon České národní rady o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách
32/1973 Sb. Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1990 - 15.01.1992
0. 27.11.1989 Vyhlášené znění