Oznámení č. o4/c26/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-c26-o4
Částka 26/1989
Platnost od 29.09.1989
Účinnost od 29.09.1989
Aktuální znění 29.09.1989

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 123 odst. 1 písm. a) zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 188/1988 Sb., v dohodě s Ústřední radou odborů výnos ze dne 31. července 1989 č. j. 221-8747-5123, 06 05 89, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 16. října 1981 č. j. 316 1098/81-7300 o odměňování a poskytování cestovních náhrad vietnamským občanům dočasně zaměstnaným v Československé socialistické republice.

Výnos nově upravuje mzdové tarify tlumočníků, vedoucích skupin nad 100 pracovníků a organizátorů skupin a nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů.

Výnos byl zaslán všem federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům ČSR a SSR, všem KNV a NV hl. města Prahy a Bratislavy, u nichž lze do něj nahlédnout.

Souvislosti

Mění
o5/c34/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 29.09.1989 Aktuální znění (exportováno 28.02.2021 08:28)
0. 29.09.1989 Vyhlášené znění