Oznámení č. o4/c1/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-c1-o4
Částka 1/1989
Platnost od 30.01.1989
Vyhlášené znění 30.01.1989

Ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ostatními zúčastněnými ústředními orgány státní správy podle § 9 odst. 1 zákona České národní rady č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy, ve znění zákona České národní rady č. 175/1982 Sb., výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistická republiky ze dne 21. prosince 1988 č. j. 1909/88-220 o hospodaření s prostředky Státního fondu pro zúrodnění půdy.

Výnos je uveřejněn v částce 2/1989 Věstníku ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1989 a lze do něj nahlédnout na ministerstvu zemědělství a výživy České socialistické republiky a na odborech lesního a vodního hospodářství a zemědělství krajských a okresních národních výborů.

Souvislosti

Provádí předpis
77/1969 Sb. Zákon České národní rady o Státním fondu pro zúrodnění půdy
Odkazuje na
77/1969 Sb. Zákon České národní rady o Státním fondu pro zúrodnění půdy

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 30.01.1989 Vyhlášené znění