Redakční oznámení č. 53/1989 Sb.Redakční sdělení o opravě chyby

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-53
Částka 14/1989
Platnost od 25.05.1989
Účinnost od 25.05.1989
Aktuální znění 25.05.1989

53

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyby

v zákonu č. 188/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, v slovenském vydání

V § 73 písm. c) text za středníkem má správně znít:

"dodržiavať ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú, pokiaľ boli s nimi riadne oboznámení,".

Redakce

Souvislosti

Odkazuje na
188/1988 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 25.05.1989 Aktuální znění (exportováno 27.02.2021 22:15)
0. 25.05.1989 Vyhlášené znění