Usnesení č. 19/1989 Sb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 32 Nitra-západ a vo volebnom obvode č. 142 Spišská Nová Ves

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-19
Částka 3/1989
Platnost od 17.02.1989
Účinnost od 17.02.1989
Zrušeno k 17.03.1990
Minulé znění 17.02.1989 - 16.03.1990

19

UZNESENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

zo 17. februára 1989

o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 32 Nitra-západ a vo volebnom obvode č. 142 Spišská nová Ves

Účinnost: 17. února 1989

Platnost: 17. února 1989

Uveřejněno v: čá 3/1989 Sb.

Souvislosti

Odkazuje na
3/1989 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 127/1971 Sb.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 17.02.1989 - 16.03.1990
0. 17.02.1989 Vyhlášené znění