Zákon č. 184/1989 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-184
Částka 37/1989
Platnost od 28.12.1989
Účinnost od 28.12.1989
Zrušeno k 09.06.1990
Minulé znění 28.12.1989 - 08.06.1990

184

ZÁKON

ze dne 28. prosince 1989,

kterým se mění zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění, se mění takto:

V § 24 odst. 1 se na konci věty nahrazuje slovo "tajným" slovem "veřejným".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Účinnost zákona končí dnem nových voleb do Federálního shromáždění.


Čalfa v. r.

též na místě prezidenta republiky podle čl. 64 ústavního zákona o československé federaci

Kukrál v. r.

Souvislosti

Mění
31/1989 Sb. Zákon o jednacím řádu Federálního shromáždění
Odkazuje na
31/1989 Sb. Zákon o jednacím řádu Federálního shromáždění
143/1968 Sb. Ústavní zákon o československé federaci

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.12.1989 - 08.06.1990
0. 28.12.1989 Vyhlášené znění