Vyhláška č. 170/1989 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se mění vyhláška Federálního statistického úřadu č. 49/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automatizovaného zpracování dat

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-170
Částka 35/1989
Platnost od 28.12.1989
Účinnost od 01.01.1990
Aktuální znění 01.01.1990

170

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu

ze dne 20. prosince 1989,

kterou se mění vyhláška Federálního statistického úřadu č. 49/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automatizovaného zpracování dat

Federální statistický úřad v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží československé socialistické republiky podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 80/1989 Sb.), stanoví:


Čl. I

Ustanovení § 15 vyhlášky č. 49/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automatizovaného zpracování dat, se vypouští.

Čl. II

Při zajištění dílčích úprav projektové dokumentace automatizovaných systémů dodané podle hospodářské smlouvy uzavřené před účinností této vyhlášky se postupuje podle dosavadního ustanovení.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Mička v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
49/1985 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automtizovaného zpracování dat
Mění
49/1985 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automtizovaného zpracování dat
Je odkazován z
49/1985 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automtizovaného zpracování dat
Odkazuje na
80/1989 Sb. Hospodářský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
49/1985 Sb. Vyhláška Federálního statistického úřadu o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automtizovaného zpracování dat
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1990 Aktuální znění (exportováno 28.05.2020 23:24)
0. 28.12.1989 Vyhlášené znění