Zákon č. 164/1989 Sb.Zákon České národní rady, kterým se zrušuje zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 17/1989 Sb., o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-164
Částka 35/1989
Platnost od 28.12.1989
Účinnost od 28.12.1989
Aktuální znění 28.12.1989

164

ZÁKON

České národní rady

ze dne 19. prosince 1989,

kterým se zrušuje zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 17/1989 Sb., o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 17/1989 Sb., o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku, se zrušuje.


§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Šafařík v.r.

Pitra v.r.

Souvislosti

Ruší
17/1989 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku
Odkazuje na
17/1989 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o přestupku proti opatřením k upevnění veřejného pořádku

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.12.1989 Aktuální znění (exportováno 28.05.2020 03:28)
0. 28.12.1989 Vyhlášené znění